Proběhla rekolekce

Od pátku do nedělního rána jsme ve ztišení naslouchali Hospodinovu hlasu při REKOLEKCI. Podněty nám svými promluvami přinášel otec Vianney. Ten je od léta, kdy vystřídal otce Josefa Žáka, naším hlavním spirituálem.