Bohoslužba za mír

Rádi bychom vás pozvali v pátek 25. února v 18 hodin do svatovítské katedrály, kde bude pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka sloužit mši svatou za mír. Bohoslužbu bude také přenášet Česká televize.

Další podrobnosti https://apha.cz/novinky/bohosluzba-za-mir/.

Ostatní aktuality naleznete také na webu https://cirkev.cz.