Odjezd řeckokatolických bratří

Od tohoto víkendu již s námi nejsou v semináři naši řeckokatoličtí bratři Adam a Marko, kteří se po roce v Praze vrací do Prešova. Děkujeme za společenství a tešíme se co nejdříve na viděnou!

Tento rok sme sa zúčastnili projektu Erasmus+ a strávili ho v Prahe. Pre nás je to veľmi vzácna skúsenosť, z ktorej môžeme čerpať do ďalších rokov formácie i štúdia teológie. Okrem štúdia na KTF sme sa podieľali aj na komunitnom živote v Arcibiskupskom seminári v Prahe. Spoznali sme tu veľa nových, vzácnych ľudí, ktorí nás v mnohom obohatili a ktorým aj touto cestou ďakujem za príjemne strávený rok. V neposlednom rade sa chceme poďakovať aj otcom predstaveným a pedagógom z fakulty za nové skúsenosti a vedomosti, ktoré sme ich prostredníctvom mohli získať.