V sobotu se uskutečnil podzimní Tammím

V sobotu se uskutečnil podzimní Tammím. Jsme rádi za všechny, kteří i přes nutná opatření dorazili nebo se s námi spojili online

Velký dík pak patří otci Janovi, který si připravil úvodní přednášku, nebál se zvídavých dotazů a následně předsedal mši svaté. Po obědě jsme se vydali na krátký výlet se zamyšlením i ztišením.

Další Tammím bude, dá-li Pán, v průběhu postní doby. Tak nás sleduj, ať ti nic neuteče!🔔