Veni Sancte

V minulém týdnu nám začala výuka na naší fakultě. O dary Ducha svatého jsme prosili, tak jako každý rok, při slavnostní bohoslužbě v chrámu Matky Boží před Týnem.

Mši svaté, které se zúčastnil i biskup Jan Baxant a apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, předsedal pražský arcibiskup Jan Graubner.