.

Pojď za mnou

Tato stránka je určena pro ty, kteří se rozhodli pro vyjití na cestu ke kněžství, nebo to alespoň zatím rozlišují. Naleznete zde různá zamyšlení o tom jak Bůh povolává, ale také praktické informace o tom co dělat, když si chce někdo podat přihlášku do semináře.

Jestliže vnímáš, že si tě Bůh povolal ke kněžství jsi teprve na začátku velké cesty. Ta sebou nese mnoho krásného, ale samozřejmě i těžkého, tak jako každá poctivě žitá cesta.


Co je třeba
udělat:

 1. SVOBODNĚ SE ROZHODNOUT
  Opravdu se svobodně pro tuto cestu rozhodnout, je dobré rozlišovat své povolání s duchovním vůdcem, vhodným rozjímáním Písma sv., apod.
 2. MATURITA
  Mít ukončené střední vzdělání s maturitou
 3. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
  Být zdravotně způsobilý, jak psychicky, tak fyzicky.
 4. OBEZNÁMIT SVÉ BLÍZKÉ
  Aby o tvém novém směřování věděli. Není třeba spěchat ani tlačit na pilu.
 5. OZNÁMIT TO SVÉMU FARÁŘI
  Ten ti minimálně se vším praktickým poradí a napíše ti doporučení.
 6. POSLAT PŘIHLÁŠKU
  Je potřeba poslat přihlášku do semináře. Ta musí obsahovat v příloze některé oficiální dokumenty, např. potvrzení o křtu a biřmování, maturitní vysvědčení, životopis apod., podrobné informace získáš od svého faráře.
 7. SETKAT SE S BISKUPEM
  Tvůj biskup si tě prostě pozve na pohovor.
 8. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  Absolvovat ještě před nástupem psychotesty a pohovory v semináři.

Co tě čeká potom?


1. teologický konvikt

Pokud vše proběhne hladce, první rok strávíš v konviktu. To je takový nultý ročník, který budeš trávit v Olomouckém semináři ve společnosti spolubratrů, kteří si ve stejném roce také podali přihlášku. Kněžská příprava vyžaduje celého člověka. Je tedy třeba počítat s tím, že nebudeš často jezdit domů nebo kam se ti zlíbí. Většinu času se v tomto roce budeš soustředit na rozlišovaní toho, zda je to opravdu tvá cesta. K tomu ti poslouží pravidelné modlitby, žití v komunitě spolubratrů a trocha toho učení (zatím nijak extra náročná). Ne že by se domů nejezdilo vůbec, ale určitě nepočítej s tím, že budeš mít volné víkendy. Konvikt má jasně stanovený řád, který je třeba dodržovat. Neměj však z toho strach. Konvikt trvá jenom jeden rok a v Praze bude režim trochu jiný. Tento rok také slouží církvi k tomu, aby tě poznala. Aby tě zažila v extrémních podmínkách, aby viděla jaký máš charakter a sama pak posoudila, zda jsi i pro ni vhodným kandidátem.

Pokus se tento rok opravdu naplno využít a prožít. Jsem si jist, že se o sobě dozvíš mnoho nových (možná i překvapujících) věcí. A i když možná přechod z tvého dosavadního života do života seminárního bude trochu šok, jistě si tě skrze tuto cestu Bůh povede k pravému cíli. Více informací o životě v konviktu lze nalézt na webových stránkách této instituce.

2. seminář

Po konviktu v Olomouci v září nastoupíš do pražského semináře a zároveň na Katolickou teologickou fakultu UK v Praze (na tu je třeba vykonat zvlášť přijímací řízení, což budeš řešit v konviktu, který ti pomůže se na přijímačky připravit). Tyto dva subjekty budou utvářet tvůj čas a formaci. Standardně to trvá 5 let (tak jako většina vysokých škol), během studia jsou různé možnosti, jak si formaci po dohodě s představenými zpestřit (např. erasmus). Budeš tedy chodit do školy a žít komunitní život s ostatními spolubratry napříč ročníky. Mimo školu se můžeš zapojit do všemožných aktivit, které se ti budou do budoucna prakticky hodit (ekumena, LDN, vyučování náboženství, vedení spolča, práce s bezdomovci…).

Stále jde ale o proces rozlišování, v manželském slangu: chození. Není nic divného (ani neobvyklého), když v některém ročníku rozlišíš, že tvá cesta vede jinudy. Ba naopak správná formace by ti měla napomáhat nacházet sebe sama ve vztahu k Bohu, objevovat jak a kde naplno využiješ svých darů a především to k čemu tě Bůh stvořil. Obvykle ve 3. ročníku seminaristé žádají o tzv. kandidaturu, kdy prohlašují před biskupem, že se jejich povolání utvrdilo a že se rozhodli, že se chtějí stát kněžími. Ve 2. ročníku žádají bohoslovci o službu lektora a ve 3. ročníku o službu akolyty. Více o životě v semináři lze nalézt na stránce o životě a historii našeho semináře.

3. svěcení

Pokud úspěšně projdeš fakultou a pokud církev rozliší, že jsi pro ni stále vhodným partnerem dojdeš až ke svěcení. Nejprve jáhenskému (obvykle na rok a někde ve farnosti) a poté ke kněžskému. Obě svěcení ti udělí tvůj biskup a tím se opět ocitneš na počátku další etapy tvého života, na kterou už na tomto webu nenalezneš odpověď :).