Pár momentů ze včerejší slávy

Pár momentů ze včerejší slávy! 🙂

Službu lektora přijali seminaristé 2. ročníku a jsou tímto pověřeni ke čtení Božího slova při liturgii. Mají být „Božímu slovu věrni a předávat ho tak, aby si více podmaňovalo lidská srdce“ (slova z obřadu ustanovení).

Ke službě akolyty byli pak ustanoveni seminaristé 3. ročníku. Ti mají být nápomocni jáhnovi a knězi u oltáře, zvláště při rozdílení eucharistie.