Velikonoce

Na velikonoční triduum jsme se rozjeli domů, abychom se setkali s našimi blízkými a abychom mohli sloužit v našich farnostech a jednotlivých katedrálách.

Během oktávu se opět vracíme do pražského semináře k posledním týdnům letošního formačního roku.

Přejeme vám radost a naději z Kristova vzkříšení!