Adorace za nová povolání

V pátek jsme vedli adoraci a slavili mši sv. za nová kněžská povolání v chrámu sv. Ludmily v Praze, kde se v rámci této iniciativy vždy první pátek v měsíci postupně střídají různá společenství a rodiny. Tu další 1. dubna povedou sestry sv. Kříže.

Během adorace jsme předčítali svědectví ukrajinských duchovních. Jedno z nich vám zde také přinášíme:

25.2. Jan Sobilo, biskup. Ač původem z Polska, odmítl opustit diecézi.
„Přišel jsem, abych sloužil lidem. Mám naději, že tato strašná doba války se také musí proměnit v požehnání, aby dobro a láska zvítězily…“