Nadace ASP

Nadace Arcibiskupského semináře v Praze byla zřízena ve prospěch formace bohoslovců pražského semináře a za účelem finanční podpory sociálně slabých seminaristů. Dále ze svých zdrojů doplňuje dle potřeby a možnosti rozpočet bohosloveckých aktivit pro pastoraci povolání pod názvem Tammím. Nadace je zcela závislá na darech dobrodinců.


Jistě se mnozí z Vás soukromě nebo společně ve farnosti modlíte za nová kněžská povolání. Písmo sv. nás ujišťuje, že účinnost modlitby je posílena skutkem lásky.

Nabízíme různé možnosti podpory Arcibiskupského semináře. Jedna z cest je morální a duchovní podpora tím, že se stanete přáteli našeho semináře.

Dalším způsobem je finanční podpora.

Jak finančně podpořit seminář?

Můžete se stát sponzorem semináře a zaslat finanční dar na účet Nadace Arcibiskupského semináře. Potřebné údaje naleznete zde.

Zejména při platbě převodem Vás laskavě prosíme, abyste vždy uvedli Vaše jméno a kontaktní adresu (např. v popisu příkazce, či ve zprávě pro příjemce), neboť z Vašeho převodu nám jinak není zřejmé, kým je daný dárce. Tyto údaje (včetně výše a data převodu) je možné zaslat též e-mailem, nebo poštou. Děkujeme 

Modlitba

Také se můžete zapojit do modlitby rozjímavého růžence za kněžská povolání, který sestavili bohoslovci. Tím je podpoříte duchovně a finančně zároveň.

Každý týden bude za Vás sloužena mše svatá a pravidelně se na Vás bude pamatovat při modlitbě breviáře. Ale co je hodnotnější: Váš skutek bude zapsán v nebi.

"Neboť je-li tu ochota, je milá podle toho, co kdo má, ne, co kdo nemá. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání, za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to vyrovná, jak stojí v Písmu: 'Kdo (nasbíral) mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl nedostatek'". (2Kor 8,12-15)

Pán Bůh zaplať za jakoukoliv podporu.


facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2021 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ