Archiv - lidéklikněte pro detail fotografieBOHOSLOVCI ROČNÍKU 2016/2017

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Dominik Frič (1), Michal Hladík (1), Tomáš Sixta (1), Karel Vrana (1), Petr Burian (2), Kryštof Kolomý (3), Robert Benno Štěpánek (3), Václav Šustr (3), Jaroslav Mrňa (4), Václav Revenda (4).
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Pavel Kasal (2).
DIECÉZE KRÁLOVEHRADECKÁ - Pavel Jelínek (1), Josef Šimon (1), Jakub Brabenec (2), Jiří Ondruš (2), Miroslav Orel (5).
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - Václav Novák (4).
DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Tomáš Kadlec (2), Vojtěch Matys (4), Bystrík Feranec (5).

Tento rok s námi po dobu 1 (respektive 2) semestru strávili také 2 studenti řeckokatolického semináře v Prešově Miroslav Házy (3) a Ján Horňák (5), kteří tu byli na studijním pobytu.

Krom nich v naší komunitě pobýval i 1 student z Itálie, který se zde mělnaučit česky, aby poté mohl působit v naší zemi.  


klikněte pro detail fotografie

BOHOSLOVCI ROČNÍKU 2015/2016

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Petr Burian (1), Kryštof Kolomý (2), Robert Benno Štěpánek (2), Václav Šustr (2), Miroslav Auxt (3), Jaroslav Mrňa (3), Václav Revenda (3).
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Pavel Kasal (1), Miroslav Štrunc (2).
DIECÉZE KRÁLOVEHRADECKÁ - Jakub Brabenec (1), Jiří Ondruš (1), Pavel Pavlas (1), František Filip  (2), Josef Haman (2), Miroslav Orel (4), Jan Lukeš (5),  Ondřej Špinler (5).
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - Václav Novák (3), Pavel Michalec (5).
DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Tomáš Kadlec (1), Vojtěch Matys (3), Lukáš Petráš (3), Bystrík Feranec (4).

klikněte pro detail fotografie

Bohoslovci ročníku 2014/2015

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Kryštof Kolomý (1), Robert Benno Štěpánek (1), Václav Šustr (1), Miroslav Auxt(2), Jaroslav Mrňa (2), Václav Revenda (2), František Čech (3), Ondřej Kapasný (3).
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Miroslav Štrunc (1), Martin Brácha (5), Dominik Ettler (5), Jan Kulhánek (5).
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ - František Filip (1), Josef Haman (1), Miroslav Orel (3), Dmytro Romanovský (4), Ondřej Špinler (4), Zdeněk Sedlák (5).
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - Václav Novák (2), Pavel Michalec (4), Vít Machek (5);
DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Bystrík Feranec (3), Lukáš Petráš (3), Pavel Fořt (5), Milan Geiger (5), Petr Konopík (5).


klikněte pro detail fotografie

Bohoslovci ročníku 2013/2014

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Miroslav Auxt (1), Jaroslav Mrňa (1), Václav Revenda (1), František Čech (2), Ondřej Kapasný (2), Jiří Zeman (5).
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Václav Peltán (1), Vojtěch Blažek (3), Martin Brácha (4), Dominik Ettler (4), Jan Kulhánek (4), Pavel Němec (5), František Žák (5).
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ - František Kamenický (2), Luboš Mareček (2),  Jan Kafka (3), Jan Lukeš (3), Dmytro Romanovský (3), Ondřej Špinler (3), Petr Zadina (3), Zdeněk Sedlák (4), Filip Dušek (5), Ondřej Kunc (5).
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - Václav Novák (1), Pavel Michalec (3), Štěpán Smolen (4), Vít Machek (5).
DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Bystrík Feranec (2), Lukáš Petráš (2), Pavel Fořt (4), Milan Geiger (4), Petr Konopík (5).


klikněte pro detail fotografie

Bohoslovci ročníku 2012/2013 ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - František Čech (1), Ondřej Kapasný (1), Jiří Zeman (4), Tomáš Kábele (5).


DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Josef Hejda (1), Vojtěch Blažek (1), Martin Brácha (3), Dominik Ettler (3), Jan Kulhánek (3), Pavel Němec (4), František Žák (5).
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ - František Kamenický (1), Luboš Mareček (1), Petr Soukal (2), Vojtěch Novotný (2), Jan Kafka (2), Jan Lukeš (2), Dmytro Romanovský (2), Ondřej Špinler (2), Petr Zadina (2), Jan Pitřinec (2), Zdeněk Sedlák (3), Filip Dušek (4), Ondřej Kunc (4).
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - Pavel Michalec (2), Jaroslav Hraba (2), Štěpán Smolen (3), Vít Machek (4).
DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Bystrík Feranec (1), Vojtěch Matys (1), Lukáš Petráš (1), Pavel Fořt (3), Milan Geiger (3), Petr Konopík (4).
KOŠICKÁ  EPARCHIE - Michal Škulka (4, výměnný studijní program).


klikněte pro detail fotografie

Bohoslovci ročníku 2011/2012
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Jiří Zeman (3), Tomáš Kábele (4), Jan Primus (5).DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Vojtěch Matys (1), Peter Teličák (1), Pavel Fořt (2), Milan Geiger (2), Petr Konopík (3).
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - Pavel Michalec (1), Jaroslav Hraba (2), Tomáš Matějec (2), Štěpán Smolen (2), Vít Machek (3).
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Vojtěch Blažek (1), Martin Brácha (2), Dominik Ettler (2), Jan Kulhánek (2), Pavel Němec (3), František Žák (4), Jozef Gumenický (5).
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ - Jan Kafka (1), Jan Lukeš (1), Vojtěch Novotný (1), Dmytro Romanovsky (1), Petr Soukal (1), Ondřej Špinler (1), Petr Zadina (1), Jan Pitřinec (2), Zdeněk Sedlák (2), Filip Dušek (3), Ondřej Kunc (3), Marián Paľo (3), Jiří Jakoubek (5).


klikněte pro detail fotografie

Bohoslovci ročníku 2010/2011
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Jiří Zeman (2), Petr Havlík (3), Jan Primus (4).DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Pavel Fořt (1), Milan Geiger (1), Milan Růžička (1), Petr Konopík (2). DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - Jaroslav Hraba (1), Tomáš Matějec (1), Štěpán Smolen (1), Vít Machek (2).
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Martin Brácha (1), Dominik Ettler (1), Jan Kulhánek (1), Pavel Němec (2), František Žák (3), Jozef Gumenický (4), David Mikluš (5).
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ - Jan Pitřinec (1), Zdeněk Sedlák (1), Filip Dušek (2), Ondřej Kunc (2), Marián Paľo (2), Pavel Šimek (2), Tomáš Enderle (3), Jiří Jakoubek (4).


klikněte pro detail fotografie

Bohoslovci ročníku 2009/2010
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Radim Cigánek (5), Petr Havlík (2), Tomáš Kábele (3), Jan Primus (3), Radek Tichý (4), Jiří Zeman (1).

DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Petr Konopík (1).
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ -Vít Machek (1).
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Jozef Gumenický (3), Jan Mikeš (5), David Mikluš (4), Pavel Němec (1), Tomas van Zavrel (4), František Žák (2).
DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ - Filip Dušek (1), Ondřej Kunc (1), Marián Paľo (1), Pavel Šimek (1).


fotografie

P. ARTUR MATUSZEK, TH.D.,
rektorem Arcibiskupského semináře v Praze mezi roky 2000 a 2015.

Mons. ThLic. Artur Matuszek Th.D. se narodil 23. 5. 1963. Pochází z Roszkowa ve Slezsku, který se nachází na česko-polském pohraničí. Po základní škole nastoupil do gymnázia v Ratiboři, kde také odmaturoval v červnu 1982. Ihned po gymnáziu byl za opolskou diecézi přijat do kněžského semináře v Nyse. Na kněze byl vysvěcen v Opoli v roce 1988. Licenciát teologie získal na Katolické univerzitě v Lublinu a na Teologické fakultě Opolské univerzity získal titul doktora v oboru dogmatická a ekumenická teologie. Od roku 1992 působí v pražské arcidiecézi. Nejdříve byl ustanoven farářem v Mníšku pod Brdy a v roce 1996 přeložen do Prahy, kde působil jako farář při kostele sv. Ludmily na náměstí Míru. Současně byl spirituálem na Arcibiskupském gymnáziu. V letech 1994 - 2009 byl zodpovědný za duchovní formaci kandidátů trvalého jáhenství v pražské arcidiecézi. V roce 2000 byl kardinálem Vlkem jmenován rektorem Arcibiskupského semináře v Praze. Je členem kněžské rady a sboru poradců pražské arcidiecéze. Od roku 2015 výpomocný duchovní při pražské svatovítské katedrále.


klikněte pro detail fotografie

P. MiloSLAV Kabrda, SDB

P. Miloslav Kabrda, SDB se narodil 13.1.1955 v Novém Městě na Moravě, dětství a mládí prožil v Polničce u Žďáru nad Sázavou. Má tři sourozence, z nichž sám je nejstarší. Nejprve studoval na gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou, potom na Teologické fakultě v Litoměřicích. V roce 1981 byl v Brně vysvěcen na kněze. Působil 2 roky jako kaplan v Telči, 4 roky na Starém Brně, pak jako farář v Lipníku, Krhově, Hrotovicích u Třebíče a od roku 1990 v kostele sv. Augustina v Brně. Do pražského semináře přišel z farosti Újezd u Brna, kde byl několik let farářem. Spirituálem Arcibiskupského semináře se stal 1.10.2010.

 


fotografie

P. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.,
spirituálem Arcibiskupského semináře v Praze na základě jmenování kardinálem Miloslavem Vlkem od 1. 9. 2000 do 30.9.2010.

P. Zdenek Wasserbauer pochází z malé vesničky Sázava poblíž Žďáru nad Sázavou. Narodil se 15. června 1966. Po absolvování základní školy nastoupil na gymnázium ve Žďáru. Po maturitě v červnu 1984 byl přijat na Vysokou školu zemědělskou v Praze-Suchdole. Školu, s roční přestávkou, kdy pracoval jako dělník, v roce 1989 úspěšně zakončil a byl promován inženýrem zemědělství. Právě během vysokoškolského studia zde v Praze se rozhodl, že chce být Kristovým knězem. V roce 1989/90 absolvuje základní vojenskou službu a hned po ní nastupuje do Arcibiskupského semináře v Praze. Odtud je po roce poslán do České papežské koleje Nepomucenum v Římě. Studium filosofie a teologie absolvuje na Lateránské univerzitě.

V roce 1996 byl vysvěcen na kněze a ustanoven kaplanem na Praze 4. Po dvou letech se P. Zdenek vrací do Říma na postgraduální studium v oboru spirituální teologie na Papežském institutu Teresianum, které zakončil v červnu 2003 obhajobou své doktorské práce na téma Teologie a spiritualita diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí.

Od 1. října 2010 se stal farářem u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech.


klikněte pro detail fotografieRektoři Arcibiskupského semináře v Praze DEJVICÍCH:

Msgre. ThDr. Otto Lev Stanovský (1929-1932)
Josef Beran
(1932-1939 a 1945-1946)
ThLic. Karel Pilík (1990-1993)
Mgr. Jan Baxant (1993-1997)
ThDr. Michael Slavík (1997-2000)
Mons. ThLic. Artur Matuszek (2000-2015) 
Mgr. Jan Kotas, S.L.L. (od roku 2015)


Spirituálové Arcibiskupského semináře v Praze DEJVICÍCH:

Antonín Ludvík Stříž (od roku 1925)
Jan Lebeda (1945-1952)
ThLic. Bohumil Kolář (1990-1995)
ThDr. Michael Slavík (1995-1997)
Karel Herbst SDB (1997-2000)
ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. (2000-2010) 
Miloslav Kabrda SDB
(2010-2016)
Josef Žák  (od roku 2016)

 


facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2021 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ