Povolání v Bibli

Nejvyšší Bůh přichází k Tobě a chce s Tebou navázat intimní vztah, protože Tě miluje. Volá každého z nás originálním způsobem.

Tuto podivuhodnou událost setkání Boha a člověka nacházíme na mnoha stránkách Bible. Vezmeme si některé velké osobnosti Starého zákona a podíváme se, jak jejich povolání vypadalo. Na jejich povolání totiž uvidíš mnoho věcí, které mohou potkat také Tebe, při Tvém rozlišování a hledání životní cesty.

klikněte pro detail fotografie

Povolání Abrahama
Přečti si Gn 12, 1-29, a přemýšlej o tom, jak bys reagoval Ty, kdybys byl Abrahamem.

Bůh sám přichází a jako první k Tobě mluví. On je ten, který již od věčnosti bere iniciativu do svých rukou. A jaké je první slovo Abrahamova povolání? ?Odejdi?. Abraham má odejít od věcí, které mu jsou drahé, uprostřed nichž se cítí bezpečně, které mu vytvářejí domov. A proč? Aby získal zaslíbení, které je velice lákavé. Ale riziko se zdá veliké... 

I Ty musíš počítat s tím, že je třeba mnoho věcí opustit, abys vůbec byl schopen jít cestou, na kterou Tě Bůh zve. Nejedná se jen o materiální věci - musíš opustit svou rodinu, své představy, jistoty, plány, ale i svou lenost, pohodlnost, netrpělivost, pýchu a mnoho dalšího.

Abraham má odejít do země, kterou mu Bůh ukáže. Má vyjít, aniž by měl ponětí, kam jeho cesta míří a kde skončí. Musí důvěřovat Bohu, že ho povede. Jak mohl s jistotou vědět, že k němu opravdu mluví Bůh? Žádnou jistotu neměl, měl pouze svou hlubokou víru založenou na intimním vztahu s Bohem.

I na Tvé cestě za Božím povoláním Tě nevyhnutelně čekají okamžiky, kdy vycházíš do neznáma. Trpělivost a rozvážnost jsou důležitými rádci před takovou cestou. Boží volání neustane, jen Ty můžeš více otevírat své srdce Božímu hlasu. A pak Ti stejně nezbývá nic jiného než Bohu důvěřovat, jako Abraham.

Přečti si znovu Gn 12, 1-29, a polož Abrahamovi otázky.


klikněte pro detail fotografiePovolání Mojžíše
Možná se Ti také někdy stalo, že ses setkal s Bohem za neuvěřitelných okolností. Bůh použije všechny potřebné nástroje k tomu, aby upoutal Tvoji pozornost. To se stalo i Mojžíšovi, do jehož života zasahuje Boží povolání: Bůh si vybral hořící keř. Mojžíšův život se setkáním s Bohem radikálně změní. V době, kdy je Izrael v otroctví Egypta, vychází Mojžíš se stádem za step k hoře Chorebu a tam se setkává s Bohem. Mojžíš žil do té doby docela obyčejný život. Teď však do jeho všednosti zasahuje Bůh se svým povoláním a volá ho k úkolu, který se zdá nepřekonatelně těžký. Mojžíš dobře zná všechny své nedokonalosti a slabosti. ?Kdo jsem já, abych šel..." Zkrátka si nevěří a má z Božího úkolu strach.

Přečti si Ex 3, 1-12, a snaž se ztotožnit s Mojžíšem, klást Bohu své vlastní otázky.

Mojžíš své obavy předkládá v rozhovoru s Bohem, v modlitbě. A Bůh na ni reaguje velmi zajímavým způsobem. Neříká: ?Mojžíši, to určitě zvládneš.", ale ?Já budu s tebou!" Ano, Boží povolání je obvykle opravdu obtížné a naše síly jsou opravdu chabé. Proto také Bohu často nerozumíme, nebo jednáme ukvapeně. Je dobře, pokud máš obavy, ale nemusíš se bát, protože Hospodin za Tebou stojí a jde s Tebou. Jde o to, abys šel cestou, kterou Ti On ukazuje.

fotografiePovolání Samuela
Říkali jsme, že trpělivost a rozvážnost jsou důležitými rádci před velkou cestou povolání. Častokrát se Ti při rozpoznávání Tvé životní cesty může zdát, že Bůh mlčí a že v Tvém životě není nic, co by ukazovalo na projevy Jeho vůle. Čekání zdánlivě nepřináší ovoce: rád by ses podle Božího volání zařídil, ale nic neslyšíš.

Přečti si 1. Sam 3, 1-10 a snaž se najít podobné momenty ve svém životě.Samuel sice Hospodinův hlas slyší, ale neví, že je to Bůh, neví, kdo ho volá. S rozlišením mu pomáhá starý kněz Elí. I v Tvém rozhodování a hledání Ti může často pomoci zkušenější člověk, ke kterému máš důvěru a kterému můžeš svěřit celý svůj životní příběh. Říká se tomu duchovní vedení. Jak v Samuelově případu, tak i u Tebe bude platit, že cesta rozlišování nebude jednoduchá a jednoznačná. Ty sám musíš rozpoznat Boží slovo.

Důležité je všimnout si, co má Samuel na Hospodinovo volání odpovědět. ?Mluv, tvůj služebník slyší." Abys mohl Boží hlas ve svém životě slyšet, je zapotřebí poslouchat rady svého duchovního vůdce a udělat si pro Boha prostor ve svém životě: naslouchání je náročné na čas.

klikněte pro detail fotografiePovolání Izaiáše
Přečti si Iz 43, 1-3 a snaž se najít podobné momenty ve svém životě.

Někdy se Ti může zdát, že jakkoli se snažíš, nejde Boží vůli jednoduše poznat a objevit. Zdá se Ti zkrátka, že Bůh mlčí. Nikdy však nesmíš zapomenout, že On má eminentní zájem na tom, abys šel svým životem opravdu správně. V Tvém životě není jediný okamžik, kdy by o Tebe nepečoval. A to i v situacích, kdy je Ti těžko.

Aby se v Tobě vytříbilo Boží povolání, abys neuskutečňoval to, co Tě právě napadne, to stojí čas. Proto již dříve bylo řečeno, že trpělivost a rozvážnost jsou věrnými rádci na životní cestě. Když se zaseje semeno, tak nevidíme, jak klíčí. I v Tobě zraje Boží povolání. A tak se nemusíš bát. To také ve svém životě pocítil prorok Izajáš.

klikněte pro detail fotografiePovolání učedníků
Viděli jsme, jak Bůh přichází a povolává ve Starém zákoně. To mělo pro život dotyčných zásadní dopad. Setkání Šimona, Jakuba, Jana, Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Tadeáše, Jidáše a dalších s Ježíšem jejich život zásadně změnilo. Museli se k tomu svobodně rozhodnout, protože toto setkání neproměnilo každého.

Přečti si Mt 4, 18-22, a přemýšlej o bezprostřední reakci učedníků. Bylo to rozumné?

Povolání učedníků má mnoho společného se starozákonním povoláním již zmíněného Abraháma, Mojžíše nebo Samuela. Ve Starém zákoně mluví nebeský Otec, zde je to Ježíš, Boží Syn, který přichází a jako první oslovuje lidi. Přichází do jejich všedního dne a do zcela běžného prostředí. A povolává je. Velmi jednoduše.

Vyžaduje však dramatickou odpověď. A tou je odejití od rodiny, práce, majetku, od představ a plánů o vlastním životě, od dobrého zázemí, jistot. A oni jdou! Vědí přesně kam? Ne, ale jdou..., za Ježíšem. Věří, že On si je povede.

Přečti si Mk 3, 13-19, a přemýšlej o tom, jestli v tom výčtu slyšíš svoje jméno.

Ježíš bere iniciativu do svých rukou a vybírá si, koho sám chce. Apoštolové si své povolání nijak nezasloužili. Složení ?Dvanáctky" záleželo jen na Ježíšovi. Všimni si, k čemu je Ježíš volá. Na prvním místě je volá proto, aby byli s ním. Učedník, tedy člověk povolaný ke kněžství, je povolán především k tomu, aby byl s Ježíšem, aby s Ním žil v úzkém spojení, aby s Ním prožíval intimní vztah.

Hledání a rozlišování životního směru, tj. povolání, je asi nejradostnější a nejkrásnější činností v životě člověka, protože je to fáze života plná naděje a očekávání. Zároveň to může být velmi složité a těžké, protože se Ti nedostávají ihned odpovědi, které by ti pomohly přetvořit svou radost v čin. Je to však krásný dialog s naším Stvořitelem, který Tě má opravdu rád a pečuje o Tebe. Z jeho ruky pochází i smysl Tvého života a Ty ho teď můžeš nacházet a naplňovat.

facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2021 ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ PRAHA | design by: MVP design | hosting by: WEDOS

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ